Delen

23 - 30 JANUARY 2022

TOUR & TAXIS | BRUSSELS

 

23 JAN - 30 JAN 2022

TOUR & TAXIS | BRUSSELS

#stayconnected
#beinspired
#loveart

Historiek van BRAFA ...


BRAFA, verkorte naam voor Brussels Art Fair is één van de oudste kunst en antiekbeurzen ter wereld. Zij wordt jaarlijks georganiseerd door de VZW Antiekbeurs van België.

De allereerste beurs in 1956 werd gehouden in Zaal Arlequin van de Galerij Louiza. . Dit initiatief om een « salon van antiquairs » op te richten, werd in het leven geroepen door Charles Van Hove, sinds vele jaren voorzitter, en Mevrouw Mamy Wouters, ondervoorzitster, van de Kamer van de Antiquairs van België. Deze eerste Antiekbeurs van België of «Foire des Antiquaires de Belgique» werd opgericht in navolging van Grosvenor House te Londen en het Prinsenhof te Delft, doch vóór die van Parijs, Firenze en München.

Door het toenemende succes van de beurs en de almaar stijgende deelname van antiquairs, bleek nood aan een zaal die mede beantwoordde aan deze sterke ontwikkeling. Ook ontplooide zich steeds een grotere diversiteit in de tentoongestelde kunstvoorwerpen. Tussen 1967 en 2003 vond de beurs plaats in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. Tot 1994 namen enkel Belgische antiquairs, lid van de Koninklijke Kamer van de Antiquairs, deel aan de beurs. Het was een nationale aangelegenheid. Het aantal deelnemers in het Paleis voor Schone Kunsten varieerde tussen 40 en 50.

Een eerste grote ontwikkeling ontstond wanneer de toenmalige voorzitter Christian de Bruyn in 1995 voor de eerste maal de beurs openstelde voor buitenlandse antiquairs. In de ogen van de Belgische antiquairs was dit revolutionair. Het Paleis voor Schone Kunsten bleek ook te klein en er werd naar een nieuwe locatie gezocht. In 2004 verhuisde de Antiekbeurs van België naar de site Tour & Taxis in de Brusselse Noordwijk langs het kanaal van Willebroek, een ware parel van het Belgische industriële architectuurpatrimonium. Nu een uitgestrekte tentoonstellingsruimte verzekerd is met enorme capaciteiten, opteerde de Antiekbeurs bewust voor een aanzienlijke toename van het aantal deelnemers. Gestegen van 20 Belgische antiquairs in het begin naar een 130 deelnemers zowel uit binnen- als buitenland, is de Antiekbeurs deze laatste jaren uitgegroeid tot een internationaal evenement van Europese omvang.

De Antiekbeurs van België ijvert telkenmale de kwaliteit van de deelnemers te verhogen en haar eigen karakter te behouden: een eclectische beurs op mensenmaat met een gemoedelijke sfeer. Naast deze internationalisering is de beurs doorheen de jaren ook geëvolueerd naar de moderne en hedendaagse kunst. De naam “Antiekbeurs van België” of “Foire des Antiquaires de Belgique “ beantwoordde niet meer aan deze ontwikkeling, de Raad van Bestuur opteerde in 2009 voor een nieuwe naam BRAFA of Brussels Art Fair des participants tout gardant son caractère propre : une foire éclectique à taille humaine et conviviale. En plus de cette internationalisation, l’événement s’est aussi ouvert à l’art moderne et contemporain. Le nom « Foire des Antiquaires de Belgique » ou « Antiekbeurs van België » ne correspondant plus à l’essor de l’événement, le Conseil d’Administration se dota en 2009 d’un nouveau nom : BRAFA pour Brussels Antiques & Fine Arts Fair. Sinds 30 september van hetzelfde jaar werd de vzw Antiekbeurs van België onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit Koningin Paola geplaatst. Voor de editie van 2014, neemt de beurs, tengevolge van een nieuwe huisstijl van haar visuele identiteit, de naam BRAFA voor Brussels Art Fair, aan.

TOUR & TAXIS, EEN KORT HISTORISCH OVERZICHT...


Tour & Taxis (45 ha) ligt langs het kanaal van Willebroek, ter hoogte van de Havenlaan en de Picardstraat, in het noorden van Brussel. De site is genoemd naar de oorspronkelijke eigenaars: de prinselijke familie von Thurn und Tassis.

Frans von Thurn und Tassis werd geboren in Bergamo en onder Habsburgs bewind aangesteld als postmeester. Alle leden van dit adellijke geslacht kwamen terecht in de organisatie van koerierdiensten tussen Europese hoofdsteden als Madrid, Londen, Wenen en Amsterdam. Brussel was de internationale draaischijf in dit netwerk.

Op het einde van de 19de eeuw verwierf de stad Brussel de terreinen en besliste om er zijn nieuwe distributiecentrum op te richten. Dit zou het internationale knooppunt voor handel en ontwikkeling worden. De huidige historische gebouwen werden opgetrokken tussen 1902 en 1910 op een stuk moerasland. De administratieve en logistieke diensten van de nieuwe haven en de Belgische Spoorwegen namen er hun intrek.

Eind de jaren 80 werden de activiteiten stopgezet. De gebouwen kwamen leeg te staan en het terrein bleef grotendeels verwaarloosd achter. Verschillende renovatieprojecten kwamen ter sprake, maar hebben nooit concreet vorm gekregen.

Wanneer Project T&T de site in december 2001 aankoopt, komt de herbestemming van Tour & Taxis eindelijk in een stroomversnelling.

Het huidige succes van de site is toe te schrijven aan de multifunctionele invulling: een combinatie van woningen, kantoren, winkels, openbare voorzieningen en ruimten voor vrije tijd en cultuur. Een volledig nieuwe Brusselse buurt is geboren!

Het masterplan voor het beheer van de site van Tour & Taxis is uitgeschreven door de Extensa Group, de eigenaar van Project T&T. Het Koninklijk Pakhuis biedt onderkomen aan diverse bedrijven, winkels, restaurants en een wellnesscentrum. De Sheds en het Hôtel de la Poste zijn regelmatig het decor van grote evenementen. De aanleg van nieuwe openbare ruimten (zoals het Esplanadeplein en het park) betekende een belangrijke stap vooruit in de stadsontwikkeling en mag beschouwd worden als de grootste nieuwe groene zone in Brussel sinds de tijd van Leopold II. In 2016 werd gestart met de bouw van de eerste appartementen (115 entiteiten) en momenteel liggen de plannen voor de volgende fase op de ontwerptafel. Zowel Leefmilieu Brussel als het Vlaams Administratief Centrum hebben beslist hun intrek te nemen in de passieve kantoorgebouwen op de site van Tour & Taxis.

Tour & Taxis groeit uit tot een van de meest innovatieve projecten ooit in hartje Brussel met ruimte voor diverse stedelijke nijverheidsinitiatieven zoals een juwelenatelier, een paddenstoelenkwekerij, een mobiel bijenproject en een stadsmoestuin.