26 JANUARY 2 FEBRUARY 2025

BRUSSELS EXPO | HEYSEL

BRAFA ART Talks


4

Art history is a source of information and inspiration for art lovers, collectors and dealers alike. For the fourth year in a row, Brafa has organized the Brafa Art Talks, a series of daily lectures.
This year, the King Baudouin Foundation is curating the Brafa Art Talks. 2017 marks their Heritage Fund’s 30th anniversary and the 10th anniversary of their presence at Brafa. The Heritage Fund is devoted to the conservation and protection of Belgian cultural heritage. Curators, restorers, art world professionals and art market experts will take turns to share their knowledge, covering diverse fascinating subjects.

Daily at 4 pm at the Brafa Lounge - stand 46a

PROGRAMMA


plus DOWNLOAD HET VOLLEDIGE PROGRAMMA

21/01/2017

Een applicatie voor erfgoed

Door Bram Wiercx, ICT & informatiemanager, FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed
De ErfgoedApp is gratis (in zowel Google Play als de App Store) en erg handig in gebruik. Ontdek musea & erfgoedorganisaties in uw buurt en krijg extra informatie tijdens uw bezoek. Dankzij een eenvoudige scan met het camera-oog van een smartphone of tablet op een schilderij of object, ontvangt de bezoeker geluids- en tekstfragmenten, filmpjes, 3D weergaven. Buiten deze augmented reality-technologie maakt de ErfgoedApp ook gebruik van iBeacons om informatie te pushen naar uw smartphone of tablet.

Taal: NL

22/01/2017

Verschillende visies: de perceptie van een object varieert naargelang de cultuur

Door Christian Vrouyr, lid van de raad van bestuur van Brafa

De culturele invloed en de hedendaagse visie op kunst bepalen mee onze perceptie en waardering van objecten uit andere culturen. Hoe groter het materiële belang van een object voor de Westerse cultuur, hoe groter het immateriële belang voor de culturen waar dit soort erfgoed zijn oorsprong vond. 

Talen: NL & FR
 

23/01/2017

Van naald tot draad

Door Catheline Perier, professor emeritus, ULB;
Bérengère de Laveleye, conservator, Museum van de Stad Brussel;
Hélène Bartelloni – Cascio, restauratrice;

Indertijd was een wandtapijt zoveel waard als een huis. Dat hoeft niet te verbazen als je even een blik achter de schermen werpt en ziet hoe ze vervaardigd werden. De restauratie van het karton dat Pieter Coecke van Aelst ontwierp voor het wandtapijt “De Marteldood van Paulus”, en dat bewaard wordt in het Museum van de Stad Brussel, leidde tot een boeiende ontdekkingstocht. 

Talen: NL & FR

24/01/2017

Big data en de kunstsector: nog een buzzword?

Door Alina Saenko, PACKED vzw - Expertisecentrum Digitaal Erfgoed en Matthias Vandermaesen, Vlaamse Kunstcollectie

Data worden steeds meer als een rijkdom gekoesterd in onze informatiesamenleving. Dat geldt ook voor data uit de kunst- en erfgoedsector. Big data is het nieuwe buzzword. Voor kunst- en erfgoedinstellingen zijn er ook steeds meer mogelijkheden om via digitale kanalen data, foto’s en audiovisueel materiaal te delen en zo de kennisgaring en de creativiteit van het publiek te faciliteren. Maar over welke gegevens gaat het en welke toepassingen maken ze mogelijk?

Taal: NL

 

25/01/2017

Museum in transition

Door Guido Gryseels, directeur, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika zit volop in een overgangsfase. Binnenkort zullen we de collecties kunnen herontdekken vanuit een nieuwe invalshoek. Hoe verloopt de renovatie van een museum precies? Valt alles stil? Een blik achter de schermen…

Taal: NL 

26/01/2017

De belangrijke rol van de verzamelaar

Door Dominique Allard, directeur, Koning Boudewijnstichting

Wist u dat er zonder privéverzamelaars geen Louvre zou zijn, geen Met of geen Getty Museum? Dat ook in België veel musea niet zouden kunnen bestaan zonder gulle schenkers? En dat zonder hen heel wat meesterwerken spoorloos zouden zijn verdwenen?

Talen: NL & FR

27/01/2017

Een schat duikt weer op

Door Ben Van Beneden, directeur, Rubenshuis

Onlangs is een waardevol kunstwerk opnieuw opgedoken. Het gaat om het portret van “De apostel Mattheus”, een schilderij dat Anthony van Dyck vervaardigde in zijn beginperiode, hoogstwaarschijnlijk in het atelier zelf van Rubens in Antwerpen. Bewaard gebleven in de intieme sferen van een privécollectie, zal het werk nu voor iedereen toegankelijk zijn.

Taal: NL

28/01/2017

Het hart van een kunstwerk ontleden

Door François de Callataÿ, afdelingshoofd, Koninklijke Bibliotheek van België
Lieve Watteeuw, Illuminare - Studiecentrum voor Middeleeuwse Kunst, KU Leuven - Faculteit Letteren
Fiona Lebecque, adjunct-conservatrice, Société archéologique de Namur (Archeologisch genootschap van Namen)

De menswetenschappen en de exacte wetenschappen worden vaak als tegenpolen beschouwd. En toch is een kunstwerk bestuderen als chemicus of fysicus bijzonder boeiend! De analyse van de mijters van Jacques de Vitry illustreert hun stelling.

Talen: NL & FR

29/01/2017

Het fascinerende Egypte

Door Jean-Michel Bruffaerts, wetenschappelijk medewerker van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel

Egypte fascineert. Een Belg heeft bijgedragen tot deze fascinatie: Jean Capart (1877-1947) heeft ons waardevolle aanwijzingen achtergelaten die op hun beurt nieuwe verwachtingen scheppen. Wie was nu Jean Capart? 70 jaar na zijn overlijden weten nog maar weinig mensen wie deze grote specialist van Egyptische kunst was die wordt beschouwd als de vader van de Belgische egyptologie en die een belangrijke rol speelde op gebied van de Belgische en internationale wetenschap en cultuur van de eerste helft van de 20ste eeuw.

Taal: NL