26 JANUARY 2 FEBRUARY 2025

BRUSSELS EXPO | HEYSEL

BRAFA ART Talksplus DOWNLOAD HET VOLLEDIGE PROGRAMMA

24/01/2015

Pakketboten en art deco, een bijzondere oversteek

Door Brigitte SABY
Interieurarchitecte en decoratrice

Illustrated painting: Marin-Marie (1901-1987) – Le Normandie dans le port de New York


Ontdek de betoverende geschiedenis van de mythische pakketboten, hun trans-Atlantische cruises tijdens de dolle jaren 20, hun hoogstaande effect op de decoratieve kunsten en de internationale architectuur, en de kracht van hun technische, esthetische en culturele impact. Ontdek ook de grandeur en het prestige van een uitzonderlijk herkenbare stijl die de wereld heeft overspoeld met beelden van escapisme en luxe, opgebouwd rond de uitstraling van verfijnde creaties van voorbeeldig uitgevoerde decors en meubels. Dit laatste heeft dan ook een onuitwisbare stempel gezet op de geschiedenis van de architectuur en het design.

Taal: FR

In samenwerking met: L’Eventail

Avec le soutien du Service culturel de l'Ambassade de France en Belgique

25/01/2015

Geschiedenis van de aanwervingen van de Afrikaanse collecties van het quai Branly museum


Door Hélène JOUBERT
Hoofdconservator, verantwoordelijke voor de afdeling Erfgoed van de Afrikacollecties van het Musée du quai Branly en professor aan de Ecole du Louvre

Deze voordracht wordt geïllustreerd met een catalogus van geselecteerde werken uit de Afrikaanse collecties van het Musée du quai Branly en overloopt zo de sleutelmomenten in de geschiedenis van het aanwervingsbeleid van de Franse nationale collecties van 1878, toen het Etnografisch museum van Trocadéro zijn deuren opende, tot vandaag.
Het Musée du quai Branly is een referentie en dankt deze status aan de rijkdom, kwaliteit en diversiteit van zijn tentoonstellingen en het hoge bezoekersaantal. Hiermee heeft het zijn plaats ruimschoots verdiend in het landschap van de grote Franse musea, naar het voorbeeld van het Louvre, Beaubourg of het Musée d’Orsay. Dit succes steunt grotendeels op de geografische en culturele reikwijdte van zijn eigen collecties, samengesteld door persoonlijke en collectieve ondernemingen, ontdekkingsreizigers, avonturiers, kooplieden, missionarissen, militairen, beheerders, etnologen en onderzoekers, politici, verzamelaars en liefhebbers, conservators en handelaars … die in de loop der tijd hebben bijgedragen tot de vorming van de identiteit van het museum als een gezicht van de geschiedenis van de 19e tot de 21e eeuw.

Taal: FR

 

In samenwerking met: TRIBAL ART Magazine

 

Avec le soutien du Service culturel de l'Ambassade de France en Belgique

26/01/2015

Passie en overdracht, de verzamelaar, beschermheer van ons erfgoed

Door Thomas LEYSEN, Mecenas en verzamelaar en
Dominique ALLARD, Directeur van de Koning Boudewijnstichting

De verzamelaar heeft zich altijd al om ons erfgoed bekommerd, maar vanaf de 19e eeuw werd hij zelfs een essentiële figuur in het behoud van dat erfgoed. Thomas Leysen, mecenas en verzamelaar, en Dominique Allard, directeur van de Koning Boudewijnstichting, blikken terug op het verhaal van prominente kunstliefhebbers die uitgroeiden tot de grondleggers van onze openbare collecties.
  
Taal: FR

In samenwerking met: COLLECT Arts Antiques Auctions

27/01/2015

Informeel gesprek over de wereld van de diamanten, edelstenen en juwelen

Door JEAN BOGHOSSIAN, juwelier, kunstenaar en mecenas en
CHRISTIAN VROUYR, secretaris-generaal van BRAFA

Diamanten, robijnen, smaragden ... De eeuwige schoonheid van edelstenen
Het parcours en de geheimen van een grote vakman, geïllustreerd aan de hand van persoonlijke ervaringen en herinneringen. Vragensessie en open discussie over de wereld van de diamanten, edelstenen en juwelen.

Taal: ENG/FR

In samenwerking met: Tendencias del Mercado del Arte

28/01/2015

Lightopia, geschiedenis van het lichtdesign

Door Jolanthe KUGLER 
Curator bij het Vitra Design Museum en curator van de tentoonstelling Lightopia

Lightopia © Vitra Design Museum

De vorige eeuw ontketende de elektrische verlichting – meer dan bijna elke andere uitvinding ooit – een ware revolutie in onze leefomgeving. Ze veranderde het uitzicht van onze steden, lag aan de basis van nieuwe leef- en werkomstandigheden, en werd een drijvende kracht achter de vooruitgang in de industrie, geneeskunde en communicatie. Vandaag zorgen nieuwe verlichtingstechnologieën voor diepgaande veranderingen op het gebied van kunstmatige verlichting. Deze ontwikkeling is dan ook het onderwerp van de tentoonstelling ‘Lightopia’ van het Vitra Design Museum. Het is de eerste, allesomvattende tentoonstelling over lichtdesign, met voorbeelden uit de wereld van de kunst, het design, de architectuur en diverse andere disciplines.
Curator Jolanthe Kugler licht de samenstelling van de tentoonstelling toe en gaat dieper in op de achterliggende concepten en ideeën.

Taal: ENG

In samenwerking met: Residence

29/01/2015

De restauratie van het Lam Gods: een bevoorrecht moment voor de studie van een kunstwerk

Door Anne VAN GREVENSTEIN-KRUSE
Professor emeritus in conservering en restauratie aan de Universiteit van Amsterdam


© lukasweb

Het retabel van het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck (1432) is een uitzonderlijk meesterwerk, zowel om de schoonheid van de uitvoeringstechniek als om zijn bewogen geschiedenis. Het overleefde namelijk de Beeldenstorm in 1566, de ballingschap in Parijs (1794-1816) en Berlijn (1816-1920), en de zoutmijnen van Altaussee tijdens de Tweede Wereldoorlog. De laatste grote restauratie vond plaats in 1950-1951 onder leiding van Paul Coremans, stichter van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, en blijft een fundamenteel voorbeeld van de samenwerking tussen kunsthistorici, wetenschappers en restaurateurs. Het onderzoek in de Sint-Baafskathedraal in 2010-2011 baande de weg voor het huidige restauratieproject, dat in de Gentse Musea voor Schone Kunsten loopt.

Door Livia DEPUYDT-ELBAUM
Restauratrice, belast met de restauratie van het Lam Gods in het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
For English subtitles, click the CC button located down right of the video player.De studie en de behandeling voor de conservering en restauratie van het retabel van het Lam Gods, geschilderd door de gebroeders Van Eyck, vormen een bevoorrechte kans om dit uitzonderlijke werk beter te leren kennen.
De behandeling van de achterzijde heeft ons geleid naar nieuwe ontdekkingen rond de uitvoeringstechniek van het werk, zowel wat de drager als de verftechnieken op zich betreft.
De progressieve, diepgaande aanpak van de behandeling, de reiniging van de achterzijde van de luiken en hun lijsten, de studie van de verflagen, alsook de nieuwe onderzoeks- en analysetechnieken hebben aan het licht gebracht dat belangrijke oppervlakken van het werk in het verleden al werden overschilderd.
De studie en het vrijmaken van de oorspronkelijke verflagen geven ons nu een beter inzicht in en een algemeen overzicht van het werk. Zo kunnen we de kunst van de gebroeders Van Eyck eindelijk in al zijn glorie bewonderen.

Talen: ENG/FR/NL

In samenwerking met: De Standaard/ La Libre Belgique

30/01/2015

Tekenen in zilver en goud: Nederlandse en Vlaamse tekeningen met metaalpunt 15de-17de eeuw


Presentatie dan de afdeling gravures en tekeningen, British Museum
Door An VAN CAMP
Curator van de collectie Nederlandse en Vlaamse tekeningen en gravures, Afdeling gravures en tekeningen, British Museum


Tekenen in zilver en goud: Nederlandse en Vlaamse tekeningen met metaalpunt van de 15e tot de 17e eeuw
Door An VAN CAMP
Curator van de collectie Nederlandse en Vlaamse tekeningen en gravures, Afdeling gravures en tekeningen, British Museum

Tijdens deze voordracht stelt An Van Camp een selectie tekeningen voor uit de tentoonstelling ‘Drawing in Silver and Gold: From Leonardo to Jasper Johns’, die binnenkort te zien is in de National Gallery of Art in Washington (mei-juli 2015) en het British Museum in Londen (september-december 2015). De internationale leententoonstelling toont tekeningen die gemaakt zijn met metaalpunt: een niet zo gekende techniek waarbij de tekenaar met een metalen pen (meestal in zilver) op een blad, geprepareerd met een bijtende onderlaag, tekent. Deze techniek resulteert in heel delicate, fijne en vaak bijzonder gedetailleerde tekeningen, waaronder enkele van de wereldwijd meest bewonderde tekeningen van de oude meesters. Hoewel dit een uiterst precieze techniek is, was tekenen met metaalpunt wijdverspreid onder de Vlaamse renaissancekunstenaars van de 15e eeuw, zoals Jan van Eyck, Rogier van der Weyden en Gerard David. Ook in de 16e eeuw werd ze verder toegepast, voornamelijk door reizende kunstenaars en portrettekenaars, zoals Hans Bol, Hendrick Goltzius en Jacques de Gheyn II. Rembrandt tekende nog met metaalpunt in de jaren 1630, maar de techniek stierf in de Nederlanden een stille dood op het einde van de 17e eeuw.
Deze voordracht biedt een overzicht van de metaalpunttechniek en het gebruik ervan in de Nederlanden van de 15e tot de 17e eeuw.

Taal: ENG

In samenwerking met: Apollo

31/01/2015

De meubels herschikt – een nieuw perspectief vanuit het Victoria and Albert Museum

Door Nick HUMPHREY
Curator van de meubelcollectie 1400-1700, Victoria and Albert Museum, Londen

Sinds 2001 is het Victoria and Albert Museum in Londen zijn zalen met design en decoratieve kunst stapsgewijs aan het herinrichten. In de jongste zaal met als thema ‘westerse meubels’ werd geopteerd voor een radicale aanpak. Het is de enige zaal ter wereld die een allesomvattend overzicht biedt van de bouw- en decoratietechnieken, van eeuwenoude methoden (zoals intarsia) tot het hedendaagse 3D-printen. Nick Humphrey, cocurator van de zaal, legt uit hoe deze ontstond en nodigt u uit om enkele van de meest fascinerende stukken te ontdekken.

Taal: ENGIn samenwerking met: The Antiques Trade Gazette

01/02/2015

Erotiek bij Picasso, een schandalige tentoonstelling?

Door Dominique DUPUIS-LABBÉ
Hoofd van het bureau voor aanwervingen, restauratie, preventieve conservering en research, Algemene directie van het patrimonium, Subdirectie van collecties, Service des musées de France

Illustrated artwork: Pablo Picasso : Le baiser, 1925 © Musée Picasso

Erotiek is de rode draad door het werk van Picasso, waarin artistieke creatie en seksuele drift door elkaar lopen. Zei hij niet: “Kunst is nooit kuis en zou verboden moeten zijn voor onschuldige onwetenden. Wie er niet voldoende op voorbereid is, zou er nooit mee in contact mogen komen. Ja, kunst is gevaarlijk. Kunst die kuis is, is geen kunst.”1
Van de reeks tekeningen die hij in 1899 en 1900 maakte over bordelen tot de duistere omhelzingen van de jaren 1970: Picasso was altijd geboeid door de seksuele confrontatie tussen man en vrouw, en door de grenzen tussen erotiek en pornografie. Deze thema’s waren voor hem bovendien een uitgelezen motief om te spelen met de voorstelling van het lichaam.
Dominique Dupuis-Labbé zal hierop dieper ingaan aan de hand van enkele meesterwerken en de opbouw van de emblematische tentoonstelling Picasso érotique, voorgesteld in de Galerie nationale du Jeu de Paume in Parijs, in 2001.
  
1 Picasso, geciteerd door Antonina Vallentin, Picasso, Parijs, Albin Michel, 1957, p. 273

Taal: FR

In samenwerking met: Juliette & Victor

Avec le soutien du Service culturel de l’Ambassade de France en Belgique

 


Part I: La construction de l'exposition

  


Part II: L'Erotisme dans l'oeuvre de Picasso
.