26 JANUARY 2 FEBRUARY 2025

BRUSSELS EXPO | HEYSEL

BRAFA ART Talks


17

BRAFA DEELT HAAR PASSIE VOOR KUNST MET U
BRAFA streeft ernaar uw interesse voor kunst te voeden door een reeks van dagelijkse lezingen aan te bieden, de BRAFA Art Talks, op de stand van de Koning Boudewijnstichting. Prominente namen uit de kunstwereld, tentoonstellingscuratoren, museumconservatoren en experten uit de kunstmarkt volgen elkaar op om hun kennis en expertise in boeiende en uitlopende vakgebieden met u te delen. Talrijke mogelijkheden om kunstwerken, kunstenaars en periodes te ontdekken en uw kennis over de kunst en de kunstmarkt te verdiepen!

Elke dag om 16.00 u van zondag 28 januari tot zondag 4 februari 2024 - met uitzondering van maandag 29 januari.
Bezoek ons op stand nr. 137 van de Koning Boudewijnstichting.


plus DOWNLOAD HET VOLLEDIGE PROGRAMMA

28/01/2024

Museum Hof van Busleyden in Mechelen: de vaste opstelling heruitgevonden

Door Hannah Thijs, hoofd Collectie & Tentoonstellingen

In 2022-2023 onderging Museum Hof van Busleyden in Mechelen een grondige restauratie van de buitenkant van het gebouw. Daarvoor moest het 16e-eeuwse stadspaleis zijn deuren wel tijdelijk sluiten en heeft het van de gelegenheid gebruikgemaakt om de presentatie van de permanente collectie scherper te stellen. Het publiek werd gepeild naar de museumervaring en wat de te verbeteren punten waren. Met die resultaten ging het museum aan de slag om de vaste opstelling een facelift in een nieuw jasje te steken. Hannah Thijs, hoofd Collectie en Tentoonstellingen bij Museum Hof van Busleyden, licht de uitdagingen toe waarvoor het museum hierbij stond, alsook de gemaakte keuzes en de aandachtspunten die het nieuwe concept en het nieuwe design hebben geleid.  

Voertaal van de lezing: EN
Afspraak om 16u op de stand van de Koning Boudewijn Stichting n°137

In samenwerking met CODARTinternational network for curators of art from the Low Countries

30/01/2024

Paul Delvaux (1897-1994). Van de heldere dageraad tot het eind van de dag.

Door Camille Brasseur, Director of the Paul Delvaux Foundation

Deze lezing schetst een overzicht van het oeuvre van Paul Delvaux aan de hand van de verschillende ontwikkelingsperiodes tot en met de ontluiking van zijn eigen stijl. De uitgelezen kans om zich te verdiepen in de weerkerende geliefkoosde thema’s van de kunstenaar en verbanden te leggen tussen de onderbelichte werken van zijn beginjaren en zijn meesterwerken. Een heuse ontdekkingstocht naar zijn oeuvre evenals naar de mens erachter, het ene onlosmakelijk verbonden met het andere.

Taal van de lezing: Frans
Afspraak om 16u op de stand van de Koning Boudewijn Stichting n°137

In samenwerking met de Paul Delvaux Stichting

31/01/2024

Verder dan het oog reikt

Door David Lainé, senior partner schilderijenconservatie & -onderzoek bij IPARC (International Platform for Art Research and Conservation)

De afgelopen twee decennia kenden een belangrijke ontwikkeling in de technologieën rond technisch kunstonderzoek. Die niet-invasieve tools zijn niet alleen cruciaal om gegevens te verwerven die moeilijk kunnen worden verkregen door louter visueel onderzoek, maar ook om vragen te beantwoorden inzake echtheid, als echt erkennen, datering en kunstgeschiedenis. Ze kunnen tevens nuttig zijn voor de conservatie en restauratie van kunstwerken. Deze lezing gidst u doorheen enkele van die technieken uitgaande van een aantal casestudies waaronder de twee topstukken ‘Het Laatste Avondmaal’ en ‘De marteling van de heilige Erasmus’ van de Vlaamse Primitief Dieric Bouts.   

Voertaal van de lezing: NL
Afspraak om 16u op de stand van de Koning Boudewijn Stichting n°137

in samenwerking met IPARC, International Platform for Art Research and Conservation

01/02/2024

Mecenaat voor kunstbehoud & maatschappelijk verantwoord ondernemen - Pasfoundation

Door Ann Van Laere - notaris & voorzitster Pasfoundation en Mathi Gijbels - voorzitter Gijbels Group & partner Pasfoundation

De Koning Boudewijnstichting heeft een warm hart voor kunst en erfgoed en dat hebben grote mecenassen, zoals Thomas Neirynck, ook geweten. Bij Pasfoundation bundelen een groeiend aantal ondernemers hun krachten om werken van Belgische kunstenaars te verwerven en te behouden als waardevol erfgoed voor toekomstige generaties. Zo treden ondernemers samen op als mecenassen en wordt ‘geven voor kunst’ een bijzondere vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ann Van Laere, notaris en voorzitster van Pasfoundation, gaat tijdens deze lezing in dialoog met Mathi Gijbels, kunstminnend ondernemer voor wie Pasfoundation de brug bouwt naar duurzaam kunstbehoud, met een verbindende component in het bedrijfsleven. Voorzitster Ann Van Laere schetst daarnaast het ruimere kader binnen de Koning Boudewijnstichting, waarbij ‘Neirynck’ naadloos aansluit, opdat erfgoed ook buiten de musea kan schitteren. Een verhaal door en voor kunstminnende ondernemers!

Voertaal van de lezing: NL
Afspraak om 16u op de stand van de Koning Boudewijn Stichting n°137

In samenwerking met PASFOUNDATION, Private Art Support

02/02/2024

Publiek-private samenwerkingen in de beeldende kunstsector

Door Annick Schramme, hoogleraar Cultuur- en Modemanagement aan Universiteit Antwerpen en Antwerp Management School; Liliana Turoiu - PhD UNArte University; Kim Oosterlinck, hoogleraar Finance aan de Solvay Brussels School of Economics and Management (ULB); Anne-Sophie V. Radermecker, Associate Professor (ULB, Afdeling Geschiedenis, Kunst en Archeologie, Cultuurmanagement). De sprekers worden voorgesteld door GiannaLia Cogliandro Beyens, secretaris-generaal van het European network on cultural management and policy, ENCATC, en Gudrun Heymans, coördinator van Creative Europe Culture Programme Desk Flanders

Deze lezing, georganiseerd door ENCATC, het toonaangevende Europese netwerk voor cultuurbeheer en cultuurbeleid, zal, in samenwerking met de ULB - Université libre de Bruxelles, Universiteit Antwerpen, Creative Europe Culture Desk Vlaanderen en Liliana Turoiu, het boeiende onderwerp van publiek-private samenwerkingen in de beeldende kunstsector aansnijden. U zult ontdekken hoe synergieën tussen publieke instellingen (universiteiten, musea, instellingen, …), privéspelers op de kunstmarkt (verzamelaars, kunstbeurzen, handelaars, …) en kunstenaars niet alleen kunnen bijdragen tot erfgoedbehoud, maar ook onderzoeksinnovatie kunnen stimuleren en creativiteit kunnen bevorderen. We zullen dieper ingaan op recente initiatieven, waarbij wordt gewezen op de voordelen evenals de uitdagingen van die samenwerkingen die de beeldende kunstsector vormgeven en dynamiek verlenen.

Voertaal van de lezing: Engels
Afspraak om 16u op de stand van de Koning Boudewijn Stichting n°137

In samenwerking met ENCATC, the European network on cultural management and policy

 

03/02/2024

Waar begint en eindigt de authenticiteit van een kunstwerk?

Door Eric Hemeleers, ceo Eeckman in gesprek met Marc Hemeleers, ceo Eeckman, Michel Draguet, hoge commissaris Erfgoed bij Belspo, Nicolas Lemmens, directeur Nicolas Lemmens Studio en Alain Berenboom, Advocaat

De authenticiteit van een kunstwerk vormt een dynamisch concept dat met de tijd en de perceptie evolueert. Ze omvat zowel de intentie van de kunstenaar als de invloed die ze uitoefent op de hem omringende wereld. Die authenticiteit vangt aan vanaf het ontwerp van het werk, wanneer de kunstenaar zijn persoonlijke visie en zijn unieke expressie uit in het door hem gekozen medium. Ze openbaart zich aan de hand van de creatieve keuzes, de gehanteerde techniek en de emoties die het werk oproept. Het proces houdt daar echter niet op. Het wordt voortgezet doorheen de geschiedenis van het werk, door zijn documentering, zijn herkomst en de bewijzen van zijn bestaan en zijn toewijzing. De authenticiteit is tevens nauw verweven met de interpretatie en de perceptie van het werk door het publiek, vermits elke waarnemer kunst kan voelen en interpreteren op een verschillende manier. Tijdens dit rondetafelgesprek verkennen we die diverse authenticiteitsaspecten door beroep te doen op deskundigen. 

Voertaal van de lezing: Frans
Afspraak om 16u op de stand van de Koning Boudewijn Stichting n°137

In samenwerking met Eeckman Art & Insurance

04/02/2024

AI en kunst: Een intrigerend huwelijk

Door Amid Faljaoui, directeur van Trends-Tendances en economisch commentator op de RTBF in dialoog met Dokter Laurent Alexandre, Dokter in de geneeskunde, chirurg, auteur van 'LA GUERRE des INTELLIGENCES', Guy van Wassenhove, Conservator van het Baillet Latour Fonds, Professor Jacques Englebert, Advocaat gespecialiseerd in mediarecht, Professor ULB en Louis de Diesbach, Solvay Brussels School en ethiek & filosofie, ULB, technisch ethicus, auteur

De gevolgen van artificiële intelligentie op de kunstwereld roepen heel wat vragen op. Amid Faljaoui, directeur van Trends-Tendances en economisch commentator op de RTBF, zal een eerlijk en openlijk debat leiden over de impact van AI op artiesten en de artistieke sector. Creativiteit vs. algoritme: kan AI werkelijk wedijveren met het menselijk vernuft inzake kunst? Zijn de algoritmische creaties authentiek of gewoonweg geavanceerde imitaties? Auteursrechten in het digitale tijdperk: Hoe bescherm je kunstwerken in een wereld waar reproductie en verspreiding dankzij AI schering en inslag zijn geworden? Herdefiniëring van kunst: Stelt AI ons traditionele begrip van de kunst in vraag? Amid Faljaoui brengt enkele deskundigen samen die antwoorden zullen bieden op - en unieke inzichten bijbrengen over - deze hete hangijzers.

Taal van de lezing: Frans
Afspraak om 16u op de stand van de Koning Boudewijn Stichting n°137