26 JANUARY 2 FEBRUARY 2025

BRUSSELS EXPO | HEYSEL

Waar begint en eindigt de authenticiteit van een kunstwerk?


03/02/2024

Door Eric Hemeleers, ceo Eeckman in gesprek met Marc Hemeleers, ceo Eeckman, Michel Draguet, hoge commissaris Erfgoed bij Belspo, Nicolas Lemmens, directeur Nicolas Lemmens Studio en Alain Berenboom, Advocaat

De authenticiteit van een kunstwerk vormt een dynamisch concept dat met de tijd en de perceptie evolueert. Ze omvat zowel de intentie van de kunstenaar als de invloed die ze uitoefent op de hem omringende wereld. Die authenticiteit vangt aan vanaf het ontwerp van het werk, wanneer de kunstenaar zijn persoonlijke visie en zijn unieke expressie uit in het door hem gekozen medium. Ze openbaart zich aan de hand van de creatieve keuzes, de gehanteerde techniek en de emoties die het werk oproept. Het proces houdt daar echter niet op. Het wordt voortgezet doorheen de geschiedenis van het werk, door zijn documentering, zijn herkomst en de bewijzen van zijn bestaan en zijn toewijzing. De authenticiteit is tevens nauw verweven met de interpretatie en de perceptie van het werk door het publiek, vermits elke waarnemer kunst kan voelen en interpreteren op een verschillende manier. Tijdens dit rondetafelgesprek verkennen we die diverse authenticiteitsaspecten door beroep te doen op deskundigen. 

Voertaal van de lezing: Frans
Afspraak om 16u op de stand van de Koning Boudewijn Stichting n°137

In samenwerking met Eeckman Art & Insurance