26 JANUARY 2 FEBRUARY 2025

BRUSSELS EXPO | HEYSEL

Mecenaat voor kunstbehoud & maatschappelijk verantwoord ondernemen - Pasfoundation


01/02/2024

Door Ann Van Laere - notaris & voorzitster Pasfoundation en Mathi Gijbels - voorzitter Gijbels Group & partner Pasfoundation

De Koning Boudewijnstichting heeft een warm hart voor kunst en erfgoed en dat hebben grote mecenassen, zoals Thomas Neirynck, ook geweten. Bij Pasfoundation bundelen een groeiend aantal ondernemers hun krachten om werken van Belgische kunstenaars te verwerven en te behouden als waardevol erfgoed voor toekomstige generaties. Zo treden ondernemers samen op als mecenassen en wordt ‘geven voor kunst’ een bijzondere vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ann Van Laere, notaris en voorzitster van Pasfoundation, gaat tijdens deze lezing in dialoog met Mathi Gijbels, kunstminnend ondernemer voor wie Pasfoundation de brug bouwt naar duurzaam kunstbehoud, met een verbindende component in het bedrijfsleven. Voorzitster Ann Van Laere schetst daarnaast het ruimere kader binnen de Koning Boudewijnstichting, waarbij ‘Neirynck’ naadloos aansluit, opdat erfgoed ook buiten de musea kan schitteren. Een verhaal door en voor kunstminnende ondernemers!

Voertaal van de lezing: NL
Afspraak om 16u op de stand van de Koning Boudewijn Stichting n°137

In samenwerking met PASFOUNDATION, Private Art Support