brafa brafa

Waarom het beschermen van erfgoed een publiek/privaat verhaal is


Alternate Text

02/02/2023

Sabine Taevernier, Ondervoorzitter Topstukkenraad Vlaanderen

Vlaanderen bezit roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang. Met het Topstukkendecreet wil de Vlaamse overheid dit erfgoed beschermen en conserveren. Publieke instellingen maar ook private verzamelaars zijn soms de gelukkige eigenaars van uitzonderlijk erfgoed. Met het oog op een beter begrip van de topstukkenwerking en om mogelijke misverstanden rond de bescherming van topstukken weg te werken wil de topstukkenraad in een korte presentatie zijn werking toelichten.

Tweede deel van de conferentie gegeven in het Nederlands
Afspraak om 16u45 op de stand van de Koning Boudewijn Stichting n°131