19 – 26 JUNE 2022

BRUSSELS EXPO | HEYSEL

#stayconnected
#beinspired
#loveart

200 jaar Egyptologie (1822-2022). Een terugblik op de Belgische bijdrage...


21/06/2022

Door Dr. Luc Limme, Directeur van de Egyptologische Genootschap Koningin Elisabeth

Tweehonderd jaar Egyptologie (1822-2022). Een terugblik op de Belgische bijdrage tot de studie van de Oud-Egyptische cultuur.
De egyptologie dankt haar ontstaan aan de ontcijfering van het hiërogliefenschrift door Jean-François Champollion in 1822. In de eerste decennia na deze belangrijke ontdekking was in België de belangstelling voor de Oudegyptische cultuur al duidelijk voelbaar, maar een echte doorbraak van het wetenschappelijk onderzoek kwam er pas met Jean Capart (1877-1947), die terecht als de grondlegger van de Belgische egyptologie beschouwd wordt. Onder zijn impuls en door de studies van de generaties egyptologen na hem heeft ons land op dit vakgebied een stevige internationale reputatie verworven.

Conferentie gegeven in het Nederlands
Afspraak om 16u op de stand van de Koning Boudewijn Stichting n°115