26 JANUARY 2 FEBRUARY 2025

BRUSSELS EXPO | HEYSEL

De restauratie van het Lam Gods: een bevoorrecht moment voor de studie van een kunstwerk


29/01/2015

Door Anne VAN GREVENSTEIN-KRUSE
Professor emeritus in conservering en restauratie aan de Universiteit van Amsterdam


© lukasweb

Het retabel van het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck (1432) is een uitzonderlijk meesterwerk, zowel om de schoonheid van de uitvoeringstechniek als om zijn bewogen geschiedenis. Het overleefde namelijk de Beeldenstorm in 1566, de ballingschap in Parijs (1794-1816) en Berlijn (1816-1920), en de zoutmijnen van Altaussee tijdens de Tweede Wereldoorlog. De laatste grote restauratie vond plaats in 1950-1951 onder leiding van Paul Coremans, stichter van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, en blijft een fundamenteel voorbeeld van de samenwerking tussen kunsthistorici, wetenschappers en restaurateurs. Het onderzoek in de Sint-Baafskathedraal in 2010-2011 baande de weg voor het huidige restauratieproject, dat in de Gentse Musea voor Schone Kunsten loopt.

Door Livia DEPUYDT-ELBAUM
Restauratrice, belast met de restauratie van het Lam Gods in het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
For English subtitles, click the CC button located down right of the video player.De studie en de behandeling voor de conservering en restauratie van het retabel van het Lam Gods, geschilderd door de gebroeders Van Eyck, vormen een bevoorrechte kans om dit uitzonderlijke werk beter te leren kennen.
De behandeling van de achterzijde heeft ons geleid naar nieuwe ontdekkingen rond de uitvoeringstechniek van het werk, zowel wat de drager als de verftechnieken op zich betreft.
De progressieve, diepgaande aanpak van de behandeling, de reiniging van de achterzijde van de luiken en hun lijsten, de studie van de verflagen, alsook de nieuwe onderzoeks- en analysetechnieken hebben aan het licht gebracht dat belangrijke oppervlakken van het werk in het verleden al werden overschilderd.
De studie en het vrijmaken van de oorspronkelijke verflagen geven ons nu een beter inzicht in en een algemeen overzicht van het werk. Zo kunnen we de kunst van de gebroeders Van Eyck eindelijk in al zijn glorie bewonderen.

Talen: ENG/FR/NL

In samenwerking met: De Standaard/ La Libre Belgique